News

7.05.2019

„Audyt wzorniczy wsparciem dla rozwoju innowacyjności firmy Vortumnus”

Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw "VORTUMNUS" Sp. z o.o. realizuje projekt pt. Audyt wzorniczy wsparciem dla rozwoju innowacyjności firmy Vortumnus” (umowa o dofinansowanie nr  POPW.01.04.00-18-0081/18), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Wartość projektu:  98 277,00  PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  67 915,00 PLN

Okres realizacji projektu:  07.05.2019-31.07.2019

Opis projektu:
Projekt polega  na zdiagnozowanie sytuacji w firmie Vortumnus, jej potencjału i kierunków w zakresie rozwoju wzornictwa. Przeprowadzone zostaną:

 1. audyt wewnętrzny - celem audytu będzie poznanie sytuacji wnioskodawcy w zakresie oferty produktowej pod kątem wykorzystania wzornictwa, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych - wizyta ekspertów w siedzibie klienta.
 2. audyt zewnętrzny - celem będzie analiza postrzegania produktów oraz ich wartości przez klienta z uwzględnieniem cech produktów determinowanych przez wzornictwo oraz trendów - eksperci oraz 2 dedykowany zespół (5 wizyt/ rozmów z końcowymi użytkownikami)
 3. analiza otoczenia konkurencyjnego i mapa grup strategicznych - celem będzie analiza konkurencyjnych produktów pod kątem znalezienia wyróżników komunikacyjnych - eksperci oraz dedykowany zespół.
 4. analiza potrzeb klienta w zakresie zarządzania wzornictwem w kontekście tworzenia oferty wy-korzystającej wzornictwo i potencjał rynkowy wnioskodawcy - eksperci oraz dedykowany zespół.
 5. raport z audytu zawierający rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie - strategia wzornicza - eksperci oraz dedykowany zespół.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest rozwój i dywersyfikacja oferty firmy Vortumnus w oparciu o przeprowadzony audyt wzorniczy i opracowanie strategii wzorniczej. Projekt ma na celu poprawę obecnej sytuacji, tj. rozszerzenie i uatrakcyjnienie obecnej oferty produktowej poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz usprawnienie dotychczasowej organizacji pracy w zakresie marketingu, komunikacji i dystrybucji, a także pozyskanie nowych rynków zbytu. Poprzez wprowadzenie nowych produktów, nowego designu obecnie stosowanych opakowań oraz uruchomienie nowych kanałów dystrybucji, projekt będzie miał na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży, a co za tym idzie, maksymalizację zysków firmy.

Efekty projektu:
Spodziewanym efektem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Vortumnus zamierza przeprowadzić inwestycje związane z unowocześnieniem linii technologicznych prowadzące do unowocześnienia i wprowadzenia nowych wyrobów, oczekuje się więc że projekt poprzez wskazanie kierunków rozwoju przyczyni się do efektywnego wdrożenia tych planów. Oczekiwania dotyczą także nowych kanałów dystrybucji, zdobycia wiedzy dotyczącej wzornictwa oraz jego zastosowania. Analiza potrzeb klientów wskazuje, iż oczekują oni połączenia ceny i jakości z walorami wzorniczymi (design)

Searching...

Dear users,

General information clause

Pursuant to art. 13 item 1−2 of the European Parliament and Council Regulation (EU) 2016/679 date 27.04.2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Dz. Urz. UE L [Official Journal of the EU) 119, s. 1) – hereinafter referred to as GDPR − please be informed that:

 1. Personal data administrator
  Your personal data are administered by ZPOW „Vortumnus” Sp. z o.o. seated in Lisowo 179, 38-242 Skołyszyn, and the administrator can be contacted under the address specified above, or by-mail info@vortumnus.pl or by office phone 13 44 913 00;
 2. Data Protection Inspector
  The Data Protection Inspector appointed at ZPOW „Vortumnus” Sp. z o.o., who can be contacted regarding your personal data protection, is under the office email address iod@vortumnus.pl, office phone 13 44 91 300, ext. 16.
 3. Aim and bases for data processing
  Aims of processing your personal data have been determined. As the administrator we’ll be processing your personal data:
  1. in order to conclude an agreement based on your interest in our offer - art.. 6, item 1,letter b of GDPR;
  2. in order to execute and pursuant to the agreement concluded with us, when effective - art. 6, item 1, letter b of GDPR;
  3. in order to fulfil the legal duty incumbent on the data Administrator - art. 6, item 1, letter c of GDPR;
  4. in order to initiate and continue the employment process, pursuant to your voluntary consent, based on art. 6,item 1,letter a, c, d, f of GDPR, the Code of Labour, the social security act, the personal income tax act, healthcare benefits financed from public funds, the insurance and reinsurance activity act, hygienic and sanitary regulations;
  5. in order to provide your data should it be required to inform competent authorities, since this is necessary to protect your vested interests or vested interests of another individual (protection of life, health, property) art. 6, item 1, letter d of GDPR);
  6. for analytical purposes, better selection of services adjusted to our clients’ needs, financial analysis of our company constituting implementation of our legally justified interest - art. 6, item 1, letter f of GDPR;
  7. for archiving (investigation) purposes constituting implementation of our legally justified interests to protect information should it become legally necessary to prove facts - art. 6, item 1, letter f of GDPR;
  8. in order to potentially determine, investigate or protect against claims constituting execution of our legally justified interest - art. 6, item 1, letter f of GDPR;
  9. in order to tests clients’ satisfaction level constituting our legally justified interest to determine our service quality and clients’ satisfaction level with the products - art. 6, item 1, letter f of GDPR;
  10. in order to directly offer products and services, constituting execution of our legally justified interest - art. 6, item 1, letter l of GDPR;
  11. in order to check client’s creditworthiness based on information from loan information offices, in particular from the Economic Information Bureau, or data available in the Administrator’s database pursuant to your consent - art. 6, item 1, letter a of GDPR;
  12. you are each and every time entitled to withdraw your consent for personal data processing, yet such withdrawal shall have no impact on compliance with the right to process which has been exercised based on your consent expressed before its withdrawal.
 4. Right to object
  1. You are each time allowed to object to the processing of your personal data referred to hereinabove. We will cease your data processing for these purposes, unless we can prove we have important and legally justified grounds regarding your data which prove more important than your interests, rights and freedoms, or your data are essential for us for potential determination, investigation or protection against claims.
  2. You are each and every time entitled to object against your data processing for purposes related to products and services being directly offered by us. If you exercise this right, we shall discontinue your data processing for this purpose.
 5. Data storage period 
  1. Your personal data resulting from the agreement concluded by us, or our distributor, shall be processed for the period during which claims related to the agreement may be raised, i.e. for the cooperation period +5 +1 year, since the end of the year when the agreement expired, while 3 years shall be the longest possible claims limitation period, 5 year is the period resulting from tax regulations (tax ordinance, accounting act and personal income tax act and corporate income tax act) for legal hold, the additional year is in case of claims reported at the last moment and delivery-related problems and calculating started since the end of the year is meant to determine one specific date for deleting data for agreements expiring in a given year.
  2. Should cooperation not be started, personal data will be stored for period beginning from quotation submittal by us until your consent withdrawal by you.
  3. Data for purposes of our direct quotations of products and services can be processed until objection against data processing for this purposes is raised by you or until we’ve determined the data have become out-of-date.
 6. Data receivers
  Your personal data can be disclosed to: our partners, distributors, carriers or companies with whom we cooperate combining products or services.
  Your data can also be accessed by our sub-suppliers (data processing entities), e.g. accounting, legal, IT companies, claims adjusters, service provides related to claims adjustment, insurance companies, marketing agencies
 7. Rights of individuals whom the data are related to:
  According to GDPR, you have the right to:
  1. access your personal data and receive their copies;
  2. straighten our (correct) your data;
  3. delete the data, restrict their processing;
  4. object against data processing;
  5. data transfer;
  6. make a complaint to a supervisory authority.
 8. Information about the requirement/voluntary character of data providing
  Providing data is a duty resulting from art. 6, item 1, letter b of GDPR.
  Providing data is of voluntary character, yet it is necessary to begin cooperation and conclude an agreement.